Střechy prodejStřechy klempířstvíStřechy pokrývačstvíStřechy tesařstvíPilaStřechy izolaceStřechy likvidace azbestu
Klempířství - pokrývačství Karel Janouš s.r.o.

Likvidace azbestu

Likvidace azbestuZajišťujeme demontáž, odvoz a likvidaci eternitu (Pelhřimovsko a okolí) a stavební suti a vyklízení půdních prostor.

Naší firmě byl udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění s náležitostmi podle § 2 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady, v platném znění.